close
Choose your region

HYPER ISLAND SKAPAR FRAMTIDENS UTBILDNINGAR 

En föränderlig arbetsmarknad kräver framtidssäkra utbildningar.

FRONTEND DEVELOPER

I TechSveriges rapport om IT-kompetensbristen förutspår 90% av företagen att de behöver anställa programmerare med Frontend-kompetens nu och framöver. Frontendutvecklare ansvarar för målgruppsanpassad utveckling med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet med hjälp av HTML, CSS och Javascript och olika javascript-bibliotek som t ex React. De studerande tillämpar även grundläggande kunskap inom backend-utveckling och dess verktyg. De utvecklar, anpassar och testar webb- och mobillösningar. De lär sig arbeta interaktivt och agilt med projektarbeten under hela utbildningstiden i verkliga företag och tillsammans med designers och andra roller. Därmed utvecklas en god förståelse för kommunikation och design samt effektivt arbete i team. Programmet leder till roller som t ex Frontendutvecklare, Javascriptutvecklare, Fullstackutvecklare eller Webbutvecklare.

 

HI_Icon_Growth-1

XR CREATIVE DEVELOPER

Möjligheter och tillämpningar inom Extended Reality, XR (samlingsnamnet för Virtual, Augmented och Mixed Reality) växer i högt tempo. Sverige ligger i framkant, tekniken mognar och tillämpningarna bortom spel- och underhållningssektorn inom t ex medtech, infrastruktur, fastigheter, mode och utbildning vinner mark. Utbildningen svarar därmed mot en efterfrågan på en kompetens som kan designa immersiva upplevelser med helhetsförståelse för användarbeteende, pedagogik, värdeskapande och etik. Målet är att skapa engagerande upplevelser, anpassade till användaren, som skapar nytta för ändamålet. Interaktionsmöjligheterna ger helt nya sätt för hur köpare och säljare kommunicerar och upplever sin dialog. Förutom gedigna färdigheter inom programmering, spelmotorer, 3D modellering och UX, utvecklas färdigheter inom problemlösning och agil utveckling. Programmet leder till roller såsom XR Creative Developer, XR Designer, Game Developer, Technical Artist, AR/VR Designer eller 3D Modeller/Animator. 

HI_Icon_Process-2

MOTION DESIGNER

Video och rörligt material fortsätter att spela en nyckelroll i såväl dagens som framtidens marknadsföring. Genom Motion Designer-programmet utvecklar studerande både teoretiska kunskaper samt färdigheter i hantverket inom idégenerering, konceptdesign, illustration, färgteori och typografi. Grunden i programmet är animering, där man genom rörligt innehåll sätter liv på och synliggör varumärken, produkter, budskap och berättelser. Visuellt berättande är tidlöst och kan tillämpas med olika programvaror, där hantverket ligger i animeringen. Motion Designers kan producera animerad video genom digital animering i 2D och 3D samt stop motion. Programmet innehåller videoredigering, storytelling, manusskrivande, och ljussättning, med förståelse för beställarens behov och användarbeteenden. Därtill lär man sig att effektivt arbeta i team för att kunna verka och agera i en komplex produktionsmiljö. Programmet leder till roller som t ex Animator, Illustrator, Motion Designer eller Motion Producent.

HI_Icon_Prototyping-1

DESIGN LEAD

Design är och förblir alltmer centralt i företagens arbete för att bygga varumärke och skydda konkurrensfördelar. Hyper Island har bedrivit denna utbildning i över 10 år och programmet har kontinuerligt anpassats för att leda digitaliseringen och möta nya utmaningar i arbetslivet. De studerande utvecklar sin förmåga att leda processer och team inom kreativitet och innovation samt bygger kunskap inom research, användarcentrerat-, varumärkes- och affärsstrategiskt designarbete och entreprenörskap. Det gör att Design Lead-programmet utbildar en unik kompetens-kombination med fokus på att lösa komplexa problem. Det leder till roller som t ex Design Lead, Creative Lead, Design Ops eller Art Director.

HI_Icon_Learning-1

AI MANAGER

Med generativ AI:s intåg och omedelbara popularitet är AI högaktuellt. Idag hindras utvecklingen inom AI av brist på kompetens. En AI Manager är bryggan mellan teknisk AI-expertis och användaren eller affären och är avgörande för företag som vill använda AI på ett effektivt, ändamålsenligt och samtidigt etiskt ansvarsfullt sätt. Det är en kompetens som hjälper företag att accelerera användningen av AI på ett och lönsamt sätt. Programmet lägger stor vikt vid etiska frågor för att säkerställa att AI inte bara är lönsamt utan även tar hänsyn till komplicerade etiska avväganden. Studerande utvecklar en gedigen teknisk förståelse för AI och programmering,  samtidigt som de lär sig att koppla samman teknikens möjligheter med affärsbehov för att skapa affärsvärde. De lär sig att effektivt leda tvärfunktionella team och hantera projekt från konceptualisering till leverans. Programmet leder till roller som AI Manager, AI Integration Specialist, AI Project Manager, AI Transformation Manager eller Emerging Tech Manager.

HI_Icon_Kurs-1

PRODUCT MANAGER

I takt med att kraven på hastighet i digital produktutveckling ökar agila arbetssätt och tvärfunktionella team hos företag, och därmed även efterfrågan på Product Managers. De ansvarar för att sätta den strategiska visionen för en produkt, definiera långsiktiga mål och anpassa dem till de övergripande affärsmålen. De analyserar marknadstrender, kundbehov och konkurrens för att identifiera möjligheter och definiera produktens färdplan. Produktchefer arbetar nära med flera team, inklusive försäljning, marknadsföring, utvecklare och design, för att säkerställa framgångsrik produktutveckling och go-to-market-strategier. De faciliterar också kommunikationen med både interna och externa intressenter för att samla feedback, hantera förväntningar och arbeta samlat mot målen för produkten. Programmet leder till roller som Product Manager, Product Owner, Agile Project Manager eller Product Lead.

HI_Icon_OnlineDistance-2

CIRCULAR SERVICE DESIGNER

Designkompetens generellt har fått ökad betydelse och en mer central roll för företag och organisationer i en alltmer konkurrensutsatt värld. I takt med att produktföretag lägger om sin strategi mot både produkt- och tjänsteföretag för att över tid bygga tätare band med kunden, ökar efterfrågan på tjänstedesigners. Design spelar också en nyckelroll för mindre resursanvändning i den gröna omställningen och drivs på av lagstiftning på såväl EU- som nationell nivå. Circular Service Designer-programmet svarar just mot behovet av en designkompetens inom cirkularitet som har grundlig kunskap om hållbarhetsrelaterade ramverk, livscykel, system- och intressenttänk i tillägg till en tjänstedesigners självklara kunskap och förståelse för användarens behov och beteenden. En Circular Service Designer skapar och optimerar tjänsteupplevelser för kunder genom att fokusera både på användarnas behov och företagets affärsmål i ett system av intressenter. Rollen utformar kundresan för en sammanhållen tjänst från a till ö med användaren i centrum och driver samtidigt nödvändig förändring från linjära till cirkulära flöden. Programmet leder till roller som Service Designer, Circular Designer, Customer Experience (CX) Designer eller Service Innovation Designer.

hyper-island-icon-growth

GAME PROGRAMMER

Dataspelsbranschen står för en av Sveriges viktigaste exportprodukter men fram till 2031 beräknas 25 000 nya spelutvecklare att behövas för att behålla samma tillväxttakt. Hyper Island tar fram denna utbildning för att svara på ett stort kompetensbehov inom spelutveckling och närliggande branscher. Programmet kommer att utgöra en gedigen spelprogrammerarutbildning med tydlig XR-profil. Studerande lär sig att med hjälp av generativ AI programmera spel och immersiva upplevelser med helhetsföretåelse för användarbeteende, storytelling, pedagogik, och etik. Förutom gedigna färdigheter inom AI-stödd programmering och XR-teknik utvecklas färdigheter inom agil utveckling, samarbete och projektledning. Utbildningen leder till roller såsom spelutvecklare, XR Game Developer, AI Game Developer eller AI Integration Developer.

HI_Icon_Process-2

UX DESIGNER

I takt med att digitala produkter och tjänster blir allt smartare och får fler avancerade funktioner växer behovet av specialiserade designroller. En UX Designer fokuserar på att skapa användarvänliga tjänster som genererar både kund- och verksamhetsnytta. Under utbildningen får studenterna grundläggande kunskaper inom konceptdesign, interaktionsdesign samt agila metoder för utveckling av tjänster för webb, mobil och sociala medier med fokus på kunddriven utveckling. Som grund får de lära sig verktyg för att genomföra fältstudier, visualisera och dokumentera koncept- och interaktionsdesign, bygga prototyper och wireframes som grundas på användningstester med slutanvändare. De lär sig också att designa digitala upplevelser bortom skärmen, genom verktyg och metoder för fysisk prototyping av röst-assistenter samt AR och VR. Utöver det får de kunskaper i att leda användarcentrerad design genom hela produktlivscykeln samt facilitera workshops och multidisciplinära team. Utbildningen leder till roller som t ex UX-designer, användbarhetsdesigner, gränssnittsdesigner, interaktionsdesigner, UX-strateg, eller UX-researcher.

HI_Icon_DigitalMindset-2