close
Choose your region

HJÄLP OSS SKAPA FRAMTIDENS
UPSKILL-PROGRAM

En föränderlig arbetsmarknad kräver framtidssäkra utbildningar.

BUSINESS DEVELOPMENT - DIGITALIZATION AND SUSTAINABILITY

Upskill-programmet är utformat i samarbete med arbetslivet för att möta behoven i olika branscher och ger deltagarna praktisk erfarenhet och förståelse för hur man skapar, driver och utvecklar en affärsverksamhet samt driver innovation. Deltagarna använder sig av digitala kanaler och verktyg för att skapa lösningar till verklighetsbaserade problem, i linje med t ex FN:s globala mål och planetära gränser. Deltagarna odlar förmågan att effektivt planera och genomföra affärsutvecklingsprojekt, driva försäljning, lösa problem på att kreativt sätt samt driva och leda agila processer.

 

HI_Icon_Growth-1

UX DESIGN

​​​​​UX-design fokuserar på att skapa användarvänliga tjänster som genererar både kund- och verksamhetsnytta. För det krävs en djup förståelse för hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och användare i olika kontexter. Deltagarna lär sig att utveckla användarcentrerade, tillgängliga designförslag genom att skapa digitala prototyper. De arbetar med agila metoder för utveckling av tjänster med fokus på kunddriven utveckling. Deltagarna lär sig använda verktyg för fältstudier, visualisera och dokumentera data och koncept, bygga prototyper och wireframes som grundas på användningstester med slutanvändare. 

 

HI_Icon_Process-2

SUSTAINABILITY CHANGE LEADERSHIP

Alla verksamheter måste idag arbeta med ett större ansvar för sitt avtryck, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. Detta upskill-program svarar mot ett akut och brett behov av kompetens att leda den förändring som krävs i omställningen till ett hållbarare samhälle. Kursen föder förändringsledare som rustas med kunskap och verktyg från en mängd olika discipliner för att hantera komplexiteten som hållbarhet består i. Deltagarna arbetar med konkreta och aktuella verktyg i samarbete med branschexperter för att vara en kraft i företagens och samhällets arbete mot klimatneutralitet. För att utveckla kompetens och självförtroende som förändringsledare fördjupar sig deltagarna i lösningsorienterade projekt förankrade i verkligheten.

 

HI_Icon_Prototyping-1

ADOPTING GENERATIVE AI

Upskill-kursen rustar deltagarna med praktiska färdigheter för att utnyttja generativ artificiell intelligens (gen AI) i sitt dagliga arbete. Deltagarna introduceras till grundläggande begrepp och principer inom gen AI och utforskar olika tekniker för att experimentera med dessa verktyg. Etiska överväganden, inklusive hantering av bias i data och modeller, samt säkerhet i dataflöden, behandlas. Kursen inkluderar även en framåtblick mot framtidens arbetslandskap med generativ AI, där deltagarna får tillfälle att definiera och lösa problem inom angiven omfattning samt skapa och applicera egna lösningar inom området, kopplade till sitt eget arbete.

 

HI_Icon_Learning-1

DATA ANALYTICS

För att utveckla banbrytande varor och tjänster krävs välgrundade insikter som hämtas i kunders digitala beteenden, vanor och preferenser. Datadrivet arbete är en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft hos företag, men även för att öka value for money i offentlig förvaltning. Detta upskill-program ger en ingång till att förstå, analysera och visualisera data som beslutsunderlag för olika syften.

HI_Icon_OnlineDistance-2